https://thammyviendiva.com/wp-content/uploads/2020/02/laser-alphatech-dinh-cao-cong-nghe-xoa-xam-tai-vien-tham-my-diva-1.jpg

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều nơi xóa xăm làm chui không...

2021-07-09
https://thammyviendiva.com/wp-content/uploads/2020/02/xoa-xam-5.jpg

Tại sao nên xóa xăm bằng công nghệ Laser Alphatech?  Xóa đi một hình...

2020-02-24